Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyásztáviratok, levelek, lapok

2014.10.17

 

 

Kép

 

 

 

Akik táviratot , levelet, vagy lapot küldtek lányának, Andreának vigasztalásul.

 

Györffy Andrea  köszöni a fájdalmát enyhítő sorokat , és egyben köszöni a temetésen jelenlévő Györffy László  ismerőseinek, barátainak jelenlétét.

 
 

 

 
 
„ Kedves Andrea !
 

A  II.KOR. 5/l-el kívánjuk, hogy fájdalmatok enyhüljön.

Giovanniék , Regina és Kornél „

 
 
 
 

Click!

 

 
„ Kedves Asszonyom!
 

Szomorú szívvel olvastam az újságban is a hírt, a „ tragikus körülmények között” megütötte fülemet, hiszen Lacinak sokáig írtam az antidepresszív szereket, de igazán depressziós Ő soha nem volt. Igaz, úgy fél éve, mikor hívott, arról panaszkodott, hogy nem tud írni, amit ő tragikusan tudott megélni. Betegségeiről – mint orvos – tudtam, örültem, hogy sikerült a bizony veszélyes tumoros folyamatán felülkerekednie(?).

Sajnos 11-én el kell utaznom ( gyermek síelése ), így a temetésen nem tudok személyesen ott lenni, amit őszintén sajnálok.

Ha egy mód van rá, megkérem, hívjon fel egy mondat erejéig, hogy legalább tudjam mi történt vele.

 
Kérem, fogadja őszinte részvétemet.
 
Üdvözlettel:

Zonda Tamás dr. „

 

Kép

 
 
Kedves Györffy Andrea !
 
Fogadja együtt érző üdvözletünket László elhunyta alkalmából.

Tehát ő már nem jön az Orczy térre, a Kévés-Kápolnába, Ő – aki 1956-ról az eddigi legjobb és szebb regényt írta az ífjúsághoz, saját fiatal kora napjait felidézve. Egy hete, hogy pesti lakcímén érdeklődtem hogylétéről, válaszára hiába várok.

 

Tisztelettel köszönti: 

 
Építész: 2009 II.6.     Csete György 
 

   

Kép

 

 

„ Laci váratlan halála fájdalmasan érintett:

Bertalan Tivadar „
 

  

Kép

 

 

Mélyen tisztelt Asszonyom!

 

Sajnos nem volt módomban elmenni Laci temetésére. Utoljára talán tavaly ősszel hívott föl, kórház után és mondott szomorú dolgokat, lehangolókat, de semmi olyan lényegest, amiből az következett volna, ami történt. Azt csak Kévés György mondta el nem is olyan régen. Jóban voltam Lacival, de elég ritkán találkoztunk és végül is keveset beszéltünk, főként személyes ügyekről nem nagyon volt szó. Így nagyon meglepett cselekedete.

 

De mint bizonyára tudni tetszik, február 22-én a már hagyományosan az utolsó vasárnapi szentmisét Kévés György kezdeményezésére Laci emlékének szentelte itt az Orzcy-téri Katakomba Kokárda kápolnában vértesaljai László jezsuita atya. Sokan voltunk és utána még a galériában – ahol többször is találkoztunk – rá emlékeztek az itt lévők.

 

Engem is megrendített halálának híre már akkor is, amikor nem tudtam a közelebbi tragikus körülményekről. Fogadja őszinte részvétemet.

 

                                                                                     Kiss Dénes

 
 

 

Kép

 
 

Györffy László elvesztése miatti fájdalmában őszintén együtt érzünk családjukkal, a Magyar Írók Egyesülete és a Lyukasóra szerkesztőség tagjai.

 

 

Kép

 
 

Őszinte részvétünk az egész családnak! Laciért február 22-én vasárnap de. 11 órakor a katakomba kápolnában ( Bp. VIII.Baross u.135.) Vértesaljai László jezsuita atya gyászmisét fog celebrálni.

Földvári Éva, Kévés György, Kovács András

 
****
 
 

„   Szeretném kifejezni részvétemet jó ismerősöm és kollégám

Györffy László korai elhunyta miatt. 

   Dr.Csath Magdolna   „

      
 

Kép

 

Kedves Andi, Zoli, Luca, Máté és Áron!

 

„ Soha nem feledjük azokat,

Akik megérintették lelkünket,

Emlékük szívünkben él tovább.”

 

Pénteken gyertyát gyújtunk, és gondolatban Veletek leszünk ezen a szomorú eseményen! Vigyázzatok egymásra!!! 

Valica, Öcsi „

 
 

 

Kép

 
 

Megrendülve a szomorú hírtől, kérem fogadják őszinte részvétemet.

( Köves József )
 

 

Kép

 

Szeretetet és közmegbecsülést érdemlő édesapja halála erősen megrendített.

Györffy László cselekvő magyarsága példázat marad.

A család gyászában osztozik:

 

  Lezsák Sándor, az országgyűlés elnöke

 

 

Kép

 

Fogadja őszinte részvétemet édesapja barátjától.

 
Kiss Gy.Csaba

 

 

Kép

 

 
Tisztelt Asszonyom!
 

Engedje meg, hogy fájdalmában osztozva, a Duna televízió és a magam nevében kifejezzem részvétemet Györffy László elhunyta miatt.

Személyében a magyar Irodalom kiemelkedő alakját vesztettük el. Szeretném kinyilvánítani, hogy a Duna televízió a jövőben is kötelességének tartja szellemiségének megőrzését.

A nehéz órában Önnel és családjával együtt érezve kezeit csókolja: Cselényi László elnök

 

 

Kép

 
 

Kedves Györffy Andrea !

 

Kérem, fogadja együttérzésemet édesapja halála miatt!

Jól ismertem őt, küzdelmét a betegséggel, amely túl korán elvitte.

Megnyugvást kívánok Önnek és egész családjának.

 

Fülöp Zsuzsanna a Jel folyóirat egykori szerkesztője.

 

 

Kép

 
 
Kedves Andrea !
 

Magamban, csendben búcsúztam Lacitól. Lelkifurdalással is: a 2008-as könyvhét után telefonon keresett, de mindketten elmaradtunk a beszélgetés megszervezésében. Pedig nem szűntünk meg baráti szívvel vitatkozni...

Őszinte részvétemet fejezem ki. Bízom benne, hogy Laci nem keserűen távozott: legalább az életművébe vetett hit vigasztalta.

 

Tisztelettel, üdvözlettel: Tarján Tamás

  

Kép

 

Tisztelt Andrea Asszony!

 

Mélyen érintette és nagyon lesújtott a gyászhír. Legértékesebb baráti pályatársaim egyikét veszítettem el. S nem csak én, hanem az egész magyar irodalom. László életműve maradandó, miként erőteljes tehetsége,  markánsan tiszta embersége, tiszteletet parancsoló egyénisége is felejthetetlen. Maradandóan osztozom gyászukban, nehéz tollal, nehéz szívvel:

Gerencsér Miklós

 

 

 

Kép

 
 
Kedves Andrea !
 

Végtelenül sajnálom a történteket, nagyon megrendített. Hiszen még csütörtökön felhívtam valami tanácsért és elég hosszan beszéltünk,- be is ajánlott egy ismerősének. Pénteken este újra hívtam, hogy röviden beszámoljak a fejleményekről,arról, hogy minden rendben volt és megköszönjem a segítségét. Ő ekkor nagyon nyűgös volt, nem akart sokat beszélni. Nehezen viselte rokkantságát szegény.

A hetvenes évektől ismerem: Győrben játszottunk együtt, az Ahogy tetszik-ben partnerek is voltunk.

A Margitszigeten is gyakran találkoztunk, mert a Sportba járt úszni ő is. Emlékszem micsoda erővel gyűrte le a torkát megtámadó kórt, hogy a rádióban rendesen tudjon beszélni újra. De úgy látszik ez a láb-dolog, s ki tudja még mi minden, ez már túl sok volt, nem bírta el.

Végtelenül rendes, tisztességes, segítőkész embernek ismertem, jó kolléga volt. Nagyon sajnálom, hogy elment,- megint egy jó-barát.

„ A jobbak elmaradnak” – írja Babits Mihály.
 
Őszinte részvétem:
 
Szűcs Ildikó

 

 

Kép

 
 
 
Kedves Andrea !
 

Fájdalommal értesültem édesapja Laci haláláról. Köszönöm,hogy értesített.

Levelem oka nem csupán az, hogy a temetésen, sajnos nem tudok jelen lenni – amiért elnézést és megértést kérek- de sokkal inkább az, hogy elmondjam, igen becsültem őt. Györffy Lászlóhoz évtizedes barátság fűzött, amely az utolsó cca. 10 évben ugyan, más sors utak okán, ápolatlannak tűnhetett, de ez nem jelentette változatlan szeretetemet és nagyrabecsülésemet iránta.

Ő nagyszerű író, kitűnő színész és tántoríthatatlan harcos ember volt, akinek a Kárpát medencei mai világ- sokakhoz hasonlóan – nem adott életében sem méltó szeretetet és megbecsülést, sem pedig benső nyugalmat elégtételül.

Itt hűnek lenni nagy áldozatot követel. És fölöttébb nagy lelki erőt.

Mi egyazon korosztály lassan elbetegesedő örökifjainak tűntünk. Ez a szomorúság, az Ő halála figyelmeztetés, hogy nem itten kecsegtet az örökélet. S nem lehet elég a teremtő közelébe húzódva élni.

Szeretném, ha érezné osztozásomat gyászában. Az ő halálát magam is gyászolom.

És kívánok mindazonáltal belenyugvást, merthogy ő elnyerte immáron azt.
 

Fogadja kedves Andrea részvétemet. És adjon az Ég kegyednek életerőt, hitet a továbbiakban.

 
Szeretettel üdvözlöm:
 

                     Szabados György

 
 
 

 

Kép


 

 

 

mise.jpg