Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvei

2010.01.12

 

                           NÉHÁNY  KÖNYVE

 

 

 

 

 

 

beolvasas0011.jpg

 

 

beolvasas0009.jpg

 

 

 Egy trianoni békediktátum miatt szülőföldjét elhagyni kényszerülő, majd a Ludovika Akadémia hadnaggyá avatott, és a Felvidék, majd Erdély visszafoglalásában részt vett, később orosz fogságba esett, 1948-ban hazatért és az 1956-os forradalomban a keszthelyi nemzetőrség parancsnokává választott, és ezért halálra ítélt, de a megtorlás elől Ausztriába szökött katonatiszt, később villanyszerelő életútját kíséri végig, dokumentum hűséggel a regény, mely a második világháborúról és a forradalomról szól.

 

 

 

beolvasas0028.jpg

 

 

 

 Ez a novelláskötet az elmúlt évtizedbeli magyarországi történelmi és társadalmi változások következtében kialakult élethelyzetekről szóló elbeszélések gyűjteménye - az író munkásságának 35. évfordulójára. A novellák lényegében az átalakuló magyarországi életről szólnak - a megváltozott emberi viszonyokat, az olykor kudarcként megélt történelmi helyzeteket a magánéleti események tükrében ábrázolják, megmutatják, hogy miként befolyásolja a nagypolitika intézkedésrendszere az emberek hétköznapjait.

 

 

 

 

beolvasas0017.jpg

 

 

 

Az "Őszi robbanás" cimü kisregény egy 16 éves gimnazista fiúról szól, aki 1956-ban a Práter utcai iskolában összegyűlt forradalmárokkal együtt harcolt, majd 1957 januárjában Ausztriába menekült, és onnan visszatérve pár hónapos vizsgálati fogságba került. Ifjúságnak, de bárkinek !

( Józsefvárosi Napok 2007. keretében:

Józsefváros és az

1956-os forradalom. Vendé-

günk: Gyõrffy László, író-

publicista, Józsefváros szülötte,

az „Õszi robbanás” címû

könyv szerzõje. Közremûkö-

dik: Szersén Gyula színmû-

vész. Helyszín: Apáczai Kiadó,

VIII., József krt. 63 )

 

 http://jozsefvaros.hu/

 

 

beolvasas0001.jpg

 

 

 

A szerző 25. könyve. Novellákat, regényrészleteket, kisregényt, hangjátékot és közéleti írásokat tartalmaz.

 

 

 

beolvasas0003.jpg

 

 

 

Egy budapesti külső kerület kertes házai között lakók félévszázados legendáriuma. A különös élethelyzeteket és embereket lírai realizmussal ábrázolja a szerző.

 

 

 

 

beolvasas0006.jpg

 

 

 

 Keveset tudunk emigránsainkról (ráadásul a tömegtájékoztatás éveken át sulykolta a köztudatba az „idegenbe szakadt hazánkfia” ellenszenves figuráját), túlnyomórészt Ausztriában és Németor-szágban élő magyarokat mutat be interjúk formájában. Legtöbbjük mögött regénybe illő, kalandos életút áll, amelyet nyomon követve az olvasó testközelből élheti át fél évszázad magyar történelmét, és eközben számos kevéssé ismert politika- és művelődéstörténeti ténnyel is megismerkedhet.

 

beolvasas0008.jpg


 

 

/H/arcvonalban

 

 

 

 

"Györffy László változatos életpályát mondhat magáénak, de életének, gondolkodásának alighanem az egyik meghatározó szakasza, amit tizenhét éves korában 1957-ben vizsgálati fogságban töltött. Györffy László 1983 óta szabadfoglalkozású író. Írt regényeket - köztük több meseregényt -, elbeszéléseket, hangjátékokat, de készített interjúkötetet is. (...) Legújabb kötetében az élőbeszéd közvetlenségét sugárzó esszék és publicisztikák találhatók. Olvashatunk a globalizáció negatív hatásairól, a "digitális terror" veszélyeiről, a rendszerváltozás igazságtalanságairól és egyéb anomáliáiról." (Tóth Gy. László)

 

 

 

 

 

 

beolvasas0001.jpg

 

 

 

 

 

 

Az utóbbi évek megjelent közéleti írásait és tanulmányait összefoglaló kötet, a rendszerfordulás óta nyolcadik ilyen műfajú munkája, egyúttal huszonhetedik könyve.

 

 Györffy László Éles sarok összefoglaló címmel ír évek óta cikksorozatot. A most megjelent kötet ezeket az írásokat fűzi egybe, hiszen ezek valóban egyetlen publicisztikai füzért alkotnak. Tárgyuk a mai magyar valóság. Szerzőjük kéthetenként követi szemmel ezt a valóságot és adja közre ennek a kínos valóságnak a képét és kritikáját. Az Éles sarok nem egyéb, mint következetesen éles bírálata annak a politikának, amelyet immár több éves tapasztalat alapján mondhatunk a magyar élet megrontójának, haza és társadalom, nép és nemzet pusztítójának. Hol van a „Vox populi vox Dei mostanában?"-kérdi a szerző egyik írása címében. Vagyis: hol a demokrácia mostanában? A válasz elszomorítóan egyszerű: sehol. Sehol, mert akik most a politika irányítói, azok nem demokraták és nem elkötelezettek a nemzetnek, a nép pedig "alkotmányos keretek" között szorongatva és félrevezetve, ha olykor hallatja is a hangját, túlságosan gyengéden teszi, ahhoz képest, amilyen hangerőt a sorsa követelne tőle mostanában. Györffy László ezt a hangot igyekszik fölerősíteni és élesíteni, hogy hallható legyen: még létezünk. ( Bíró Zoltán) 

 

 

 

680327_4.jpg

 

 

 

 

 

A szegénység diszkrét bája

A 2004 - 2006 között megjelent tanulmányok és közéleti írások összefoglaló kötete, amely hetedik ilyen műfajú munkája a rendszerfordulás óta. Számos interjút, többek között 65. születésnapján életét, munkásságát jelző méltatást, beszélgetést is tartalmaz.